به وبلاگ برنامه انتقادی اجتماعی گره خوش آمدید. برای ورود به سایت رسمی گره اینجا کلیک کنید.
گره را باز کنیم
  تلاش "گره" نقد سبك زندگی كنونی و یافتن سبكی سازگار با فرهنگ اسلامی – ایرانی است.
  گرچه این وبلاگ، وبلاگ رسمی برنامه گره نیست، اما تا آنجا که بتواند در معرفی برنامه گره و اشاعه پیام این برنامه کوشش خواهد کرد.
  در این وبلاگ می‌توانید مروری بر برنامه‌های پیشین کرده و آنها را دانلود کنید و نظرات خود را بیان فرمایید.
  همچنین در جریان اخباری درباره برنامه گره قرار خواهید گرفت.
  بخش دیگر این وبلاگ به معرفی برخی دست‌اندرکاران و کارشناسان برنامه می‌پردازد.
  این وبلاگ به برنامه تلویزیونی گره، محدود نمی‌شود و در حال و آینده فعالیت خود را با محور سبک زندگی ایرانی و اسلامی ادامه خواهد داد
  ان شاء الله
    RSS  
آمار وبلاگ گره_سلام آقا، ببخشيد شما مجري برنامه گره نيستيد؟
_ چرا .
_خسته نباشيد اين برنامهمتون خيلي خوبه فقط اين برنامتون روما نميفهميم كه شما چه كار ميكنيد برنامه اولتون در مورد سنت و مدرنيته بود، جالب بود ، برنامه دوم در مورد فست فودها، برنامه بعدي بازيهاي كامپيوتري، روانشناسي موفقيت، سبك زندگي، انقلاب اسلامي، دقيقاً داريد در گره چه كار ميكنيد؟

میلاد دخانچی: " در خدمت دكتر حسام الدين آشنا استاد ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) هستيم كه بحث چرا گره، چرا سبك زندگي، چرا انقلاب اسلامي را دنبال ميكنيم."
دكتر حسام الدین آشنا :" زماني كه از سبك زندگي صحبت ميكنيم به يك معنا داريم از خارجيترين لايه ی رفتارمان صحبت ميكنيم."

میلاد دخانچي:" دقيقاً يعني چه ؟"

دكتر حسام الدین آشنا :"اگر فرهنگ را لايه بندي ببينيم از عميقترين لايه فرهنگ كه بحث عقايد و باورهاست از آنجايي كه ديانت نشسته كه شروع كنيم هر چه جلوتر بياييم به ارزشها و هنجارهایی ميرسيم ، به رفتارهاي بيروني كه ميرسيم نمودهاي رفتاري از ما ديده ميشود كه بخشي از آن اصلاً در اختيار ما نيست و ما مجبور به انجام خيلي كارها هستيم كه در سبك زندگي در مورد آن صحبت نميكنيم آنهايي كه به ظاهر ما انتخاب ميكنيم و سليقه ی ماست وجه تمايز بين ما با ديگران و زندگي آدمهاست. شما لباس خاصي پوشيدهايد من لباس خاصي پوشيدهام اما شباهت ها و تفاوتهايي با هم داريم.
من ميتوانم سئوال كنم آيا مشكي پوشيدن شما به دليل ايام فاطميه است يا بخاطر كت رنگ كرمي كه پوشيدهايد است ، اين يك انتخاب براي شما است سبكي كه شما براي لباس پوشيدن انتخاب كردهايد اين و سبك من اين است، سئوال مهمي كه در سبك زندگي مطرح مي شود اين است كه آيا چيزهايي كه خيلي انتخابي هستند واقعاً كساني، شركتهايي و افرادي هستند كه در آمد آنها از همين راه اداره ميشود كه اين كه من و شما چه بپوشيم؟"

میلاد دخانچي: "شما در حال تعريف سبك زندگي هستيد؟ چرا گفتمان سبك زندگي به ايران معاصر مربوط است چرا بايد برنامهاي با ديدگاهي انتقادي در مورد سبك زندگي ايرانيان شكل بگيرد چرا سبك زندگي مهم است؟"
دكتر حسام الدین آشنا: "مشكل اينجاست چرا واژههايي را به كار ميبريم بدون اينكه تعريفي از آنها داشته باشيم بعد به كاركرد آن بپردازیم ، لذا من مقداري ابتر شروع كردم تا بگويم راجع به چه چيزي صحبت ميكنيم چرا شما يك برنامه در مورد فستفود داريد چون خوراك يك امر انتخابي است و من انتخاب ميكنم چه چيزي، چه زماني، چقدر و كجا بخورم لباس نيز جزء سبكهاي زندگي و همه تفريحاتي كه من در زندگي ميكنم.سئوال بزرگ برنامه و جوانهاي نسل شما اين است كه انقلاب اسلامي اتفاق افتاد نسبتي با سبك زندگي داشت يا نه؟ بعضيها معتقدند انقلاب اسلامي انقلابي در حوزه سياست بوده است حاكمي رفته و حاكم ديگري آمده است قبل يكي رئيس بوده است والان ديگري، پس بايد كاري به زندگي مردم نداشته باشيم اين يك ديدگاه است."

میلاد دخانچي": اين سوال خيلي خوب است چون براي خيلي از جوانهايی كه امروز با آنها صحبت ميكنم از واژه انقلاب كه صحبت ميكنم بيشترشان يك نگاه لباسي به قضيه دارند و خيلي ملموس نيست وقتي ميگوييم انقلاب اسلامي ،همه ياد دهه فجر ساعت تفريح طولاني و شيريني ميافتند، شما ميگوئيد انقلاب اسلامي فراتر از يك اتفاق در حوزه سياست است اين يعني چه؟"

دكتر حسام الدین آشنا :" من تصور ميكنم اين ديد كه انقلاب اسلامي يك حادثه اسلامي بوده است كه در دهه فجر اتفاق افتاده است مناسبتر باشد فرض كنيد دوازده بهمن پنجاه هفت تا بيست و دو بهمن اتفاق افتاده درصد زيادي از اين تعريف دهه فجر را مديون صدا و سيما هستيم اين خود يك برنامهاست كه ما با مفهوم انقلاب اسلامي چه كرديم ؟ در صدا وسيما، آموزش پرورش و مساجد. يك نگاه ديگر به انقلاب ميتواند اين باشد كه انقلاب انقلابي عليه سبك زندگي تحميل شده بود يعني مردم ميخواستند به گونهاي ديگر زندگي كنند زيرا حكومت مداخلههايي در زندگي مردم كرده بود پاسخ به آن سبك زندگي تحميل شده بخشي از مفهوم سنگين و جدي انقلاب اسلامي ميتواند باشد. بگذاريد با مثال اين بحث را ادامه دهيم. زماني بود كه براي كاركردن در ادارات و رفتن به هتلها بايد كروات استفاده ميكرديد يعني كروات به تدريج داشت تحميل ميشد به عنوان يك نمود رفتاري كه انسان را از طبقه اجتماعي خود خارج ميكند و به طبقه اجتماعي ديگر ارتقاء ميدهند در مورد يك دوره تاريخي صحبت ميكنيم قبل از سال 57 آدمهايي كه كروات ميزدند و آدمهايي كه كروات نميزدند. سال 57 كروات ميشود نمود و نماد طاغوتي بودن، يك پاسخ به رفتارهاي انقلابي به سبك زندگي تحميل شده. اين سمت هم تغييراتي وجود داشته است زماني كه انقلاب ميشود برخي از سبكهاي زندگي تشويق، ترغيب و برخي حذف ميشوند.
يك حدي هم وجود دارد كه به آن حد وسط يا مجاز ميگويند. تصور كنيد عرق فروشي و مشروب فروشي در يك دوره آزاد بوده و در دوره بعدي ممنوع ميشود پس اين سبك به عنوان سبك مجاز شناخته نميشود .یا زماني در كنار دريا خبرهايي بود و در دوره بعد ديگر خبري نيست."

میلاد دخانچي: "انقلاب تنها در حوزه سياست صورت نميگيرد در حوزه فرهنگ سبك زندگي اين تغييرات به شدت رخ داد. حال سئوال اين است اتفاقاتي كه در حوزه سبك زندگي رخ داد آيا جنبش انقلاب است يا نه؟! شما ميگويید انقلاب در سبك زندگي رخ داده است؟ شايد بتوان گفت اين انقلاب در سبك زندگي اوايل انقلاب رخ داده اما اگر اتفاقات تهران و نيويورك را مقايسه كنيم خواهيم ديد كه بسيار به هم نزديك هستند؟ خيلي اقتضاعات به هم نزديك ست پس اين انقلابي كه در سبك زندگي رخ داده است كجاست؟"

دكتر حسام الدین آشنا: "اين آن جمله بود كه من ميخواستم آنرا بازكنم كه آيا سبك زندگي انقلاب بردار است يا خير. يعني اگر انقلاب را به معني تغييرات عميق و وسيع در نظر بگيريم در مورد سبك زندگي متاسفانه بايد گفت خيلي جاي انقلاب وجود ندارد."

میلاد دخانچي :"به اعتقاد من وجود دارد شما زماني كه انقلاب را در بعد سياسي مقايسه ميكنيد انقلاب سريع اتفاق ميافتد ، ولي زماني كه از انقلاب در حوزه فرهنگ و اجتماع صحبت ميكنيد اينجا ديگر تغيير سريع نيست و اين تغيير تلفيقي است. يك الگو و چارچوب به شك برده ميشود و چارچوب ديگري سركار گذاشته ميشود از اين منظر ما احتياج به يك انقلاب اسلامي در حوزه فرهنگ داريم و دوست داشتيم اين اتفاق در حوزه فرهنگ و اجتماع ميافتاد، ميخواهيم بدانيم اين اتفاق رخ داده است يا خير؟"

دكتر حسام الدین آشنا :"اتفاقي كه شما ميگوييد درست است و نبايد واژه انقلاب را از سبك زندگي حذف كرد اين معني كه شما ميگوييد يك روزه رخ نميدهد آن لباس را نپوشيد وآن لباس را بپوشيد و آسيب شناسي اين موضوع كه چرا از مسير خراج شديم اين بود كه شايد به اين قضيه نگاه كرديم اما آيا در حوزه فرهنگ ميتوانيم انقلاب قائل باشيم تنها شكل اتفاقاتي كه رخ ميدهد را متفاوت ميكند. انقلاب تنها در الفاظ نيست يعني اگر كلمهاي از آن حذف شود اين كلمه جاي خود را جايگزين ميكند، ويروس نميگيرد . 17 دي ماه 1314 تا 1320 به دستور رضا شاه كشف حجاب اجباري صورت گرفت تقريباً شش سال اقدامات اجتماعي و فرهنگي صورت گرفت تا عدهاي عملاً كشف حجاب كرده شدند حدود چهل و سه سال از زمان بيحجابي با به كارگيري خشنترين و نرمترين روشها كه پاداش اجتماعي بود براي اين هدف تلاش شده است و سه نسل اين موضوع را تجربه كردند مادر بزرگ، مادر ومن، با حجاب شدن و مفهوم حجاب چند سال در اين كشور ريشه داشت و قبل از انقلاب تقريباً از سال 52 كه ساواك گزارشي مبني بر اين موضوع مخابره ميكند كه من پديده دختران با روسري و محجبه را ميبينم سال 55 حكومت در مقابل اين موضوع موضع ميكيرد و حجاب را ممنوع ميكند در عاشورا تاسوعاي سال 57 ما شاهد اين هستيم كه تظاهر كنندگان به خانمهايي كه تمايل به حضور در تظاهرات را دارند روسري تعارف ميكنند و تا سال 61 عملاً دين جمهوري در خيابانها بوده است. اين تاريخچه ی خيلي كوتاه براي اينكه روشن شود اگر از سال 61 به بعد اختياري به خيابان آمديم و گفتيم بايد حجاب رعايت شود يادمان باشد سه نسل غير محجبه داشتيم اينها درصدي از جامعه بودهاند در مورد اينها نميتوان صحبت كرد زيرا درصدي از آنها به درك دقيق رسيده بودند وسبك زندگي خود را انتخاب تعداد زيادي از آنها نيز تغيير نگرش فلسفي نيست به جهان و آخرت دادند اما ما خواستيم از بيرونيترين لايه شروع كنيم، از خيابان شروع كرده و به خانه برسيم انقلاب و تغيير فرهنگ نيز به تدريج صورت ميگيرد."

میلاد دخانچي:" و اين انقلاب پارادايمي به زعم من به صورت كلی اتفاق نيفتاده است و در برخي مسائل مانند اجتماع و فرهنگ صحبت ميكنيم. يك نفر بياد بگويد من به انقلاب به عنوان يك چارچوب پارادايمي علاقهمندم يعني چي ؟ برگرديم به زمان گذشته. چه جالب كه نميشود خيلي از پارادايمهاي قالب را زير سئوال برد؟"

دكتر حسام الدین آشنا: "به اين معنا انقلاب پارادايمي صورت نگرفته زيرا انقلاب پارادايمي حداقل ميتوانست در ميان نخبگان و مسئولان كه قدرت در دستانشان بود اتفاق بیفتد بعد آن را فرهنگ كرد. اكنون جمهوري اسلامي نه تنها در حوزه سياست بلكه در حوزه فرهنگ و اجتماع نيز به اين مشكل كه مسائل با نياز فطري و فرهنگ ما هم آهنگ نيستند مواجه شده است.
ابن نگاه يك نگاه مطالبه گرايانه اما با ارزش و در صورت ساماندهي درست ميتواند به موتور محركي تبديل شود اما تنها نگاه موجود نيست به اين نگاه بايد اهميت داد و براي آن ارزش قائل شد و آن را نقد كرد به نظر من اگر لحظهاي اين تغيير الگو در عدهاي رخ نداده بود انقلابي صورت نميگرفت. "

میلاد دخانچي:"در ميان بعضي از نخبهها نگاهي شهودي ميگويد خودشان قرار است چه كاري انجام دهند؟"

دكتر حسام الدین آشنا:"ما در باره مردم و با مردم صحبت ميكنيم من ميگويد كساني كه انقلاب اسلامي را روي دستان خود جلو بردند كساني بودند كه جنگ تحميلي و دفاع مقدس نيز روي دوش آنها بود و تغييرات عميقي را در زندگي خود ميديدند و از جامعه مطالبه ميكردند كه در اين راه زندگي خود را هزينه كردند آيا اين افراد اكثريت مطلق جامعه بودند يا نه، اگر اقليت فعال بودند بسيار مهمتر از اكثريت منفعل هستند اين عده خودشان داراي يك سلسله مراتب فرهنگي بودند يعني كساني بودند كه الكوي بزرگ جامعه بودند و قرار بود كارگزاران آن الگو نيز باشند از اينجا بود كه نقدها شروع شد.
الگوي ما در انقلاب، امام بود تعبيرات، شهودها و شناختهايي كه از امام داريم الگوي تام و تمامي كه ميخوانيم را فراهم كرد بحث بعدي اين كه آيا الگوهاي رفتاري، سبك زندگي پذيرفته شده توسط امام و انقلابيون بايد به همه جامعه سرايت كند يا نه مجاز و غير مجاز بودن آن چگونه است، مطلوب و غير مطلوبتر بودن حرام و حلال آن بحث ديگري است.
انقلاب اسلامي آمد تا واجب قطعي را در جامعه رواج دهد."

میلاد دخانچي:"جالب اينكه طرح ميكنيد انقلاب اسلامي ساخته ميشود با شعار نه شرقي و نه غربي جمهوري اسلامي من غرب و شرق را به عنوان يك پارادايم قبول ندارم قرار است يك روايت سومي بوجود آوريم كه اين الگوي سوم قرار است بستر سازي كند براي رسيدن به تمدن جديد و انقلاب اسلامي تمدني است به عنوان حركت جايگزيني شكل بگيرد و شايد از اين جنس است كه انقلاب اسلامي براي ما كه قضيه را دنبال ميكنيم هيجان انگيز است و اينجا اتفاقي كه ميافتد نسبت انقلاب اسلامي و مدرنيته به عنوان مبناي تمدن ما و سنت است كه كنوني آن مشخص شود. رابطه انقلاب اسلامي و مدرنيته از چه جنسي بوده و است و يا از چه جنسي بايد باشد هم در مقام فلسفي و عمل خودش و سياستگذاران آن. خيلي ساده بگويم براي من ژاپن اسلامی فحش است؟ "

دكتر حسام الدین آشنا :" ژاپن اسلامي يعني همه اقتضاعات مدرنيته محتوي خود را اسلامي ميكنند و خواستار اسلامي كردن دانشگاهها، مهدهاي كودك، بازيهاي اسلامي، سينماي اسلامي كه خانمها چادري هستند. نسبت ما به نسبت ايران معاصر و مدرنيته از چه جنسي است. زماني كه ميگويند ايران اسلامي همان حس به شما دست ميدهد كه ميگويند ژاپن اسلامي."

میلاد دخانچي:" براي من ايران اسلامي پروژهاي در حال اتفاق است چيزي است كه ما سعي به اصلاح آن داريم و آنرا به سمت نهايي ميبريم اما ژاپن يك غايت است زماني كه از ژاپن صحبت ميكنيم يعني مدرنيته كه زحمت كشيدهاند و محقق كردند حال به هر قيمتي مشخص نيست نگاه و خط و مشي پيشرفت و پيشرفته شدن مبني بر غايت است آيا جمهوري اسلامي يك غايت است و قرار است اسلامي شود."

دكتر حسام الدین آشنا: "براي خيليها نه و براي عدهاي بله اصطلاح ژاپن اسلامي چيز جديدي نيست و عمر اين اصطلاح به عمر اولين گفتارهاي توسعه جمهوري اسلامي بر ميگردد. ما ميخواهيم، ژاپن اسلامي شود البته تنها ژاپن نبوده بلكه مالزي و تركيه نيز اين الگوها را پشت سر ميگذارند و حالا بسته به اين است كه شما نسبت ميخواهيد برقرار كنيد اگر پايه مدرنيته را عقل بنيان و انسان محور بدانيم انقلاب اسلامي نميتواند هيچ نسبتي با مدرنيته برقرار كند براي اينكه انقلاب اسلامي از انسان عهد جهان شروع ميكند از آنجايي شروع ميكند كه جهاني را خدا باشد خدا نام. اين كه ميپذيريد خدايي وجود دارد صورت مسئله را كاملاً تغيير ميدهد. دوم نقش خدا را در زندگي تعريف كردن يعني اگر شما فكر كرده باشيد خدا كسي است كه جهان را كوك كرده است و كنار رفته و جهان روي كوك اوليه حركت ميكند اين يك شرک از خداست. حاضر و ناظر بودن و حقانيت خدا در تصور اين جهان بسيار تعيين كننده است. با اين نگاه بر مبنا علل، به روي كرد اسلامي و نه فقط انقلاب اسلامي است. انقلاب اسلامي دو مسير جدا را طي ميكند اما آيا اين دو مسير جدا هيچ نسبتي با هم ندارند شايد تفاوت موضع ما نيز همين نكته باشد در نتيجه ما ميتوانيم تلفن همراه و كامپيوتر و تلويزيون اختراع كنيم اگر در تمدن اسلامي كه در قرن چهار آن افول اتفاق نيفتاده بود روي كرد تمدن اين بود كه تلويزيون ابزار مهم سرگرمي است آيا تمدن به سمت اوقات فراغت ميرفت آيا سرمايهداري كامپيوتريست به شكل بازي بچهها حاكميت دارد با مارکسیست به شكلي كه حاكميت داشت اينقدر غلبه و سلطه پيدا ميكرد."
میلاد دخانچي: "اختلاف نظر ما در چيست؟"

دكتر حسام الدین آشنا :"اختلاف نظر ما در ظاهر لزوما نميتواند نفي جهتگيريها را كند. فرض كنيد شمشير ابزاري براي جنگ است در تمدن اسلامي تيزترين شمشيرها توسط مسلمانها ابداع شده است كه غربيها زماني كه ميخواهند مثال بزنند ميگويند شمشيرهاي مسلمانها به گونهاي بود كه اگر مويي روي آب بود مو را قطع ميكرد پس غربيها هم ابزار جنگ دارند. آيا به اين سمت ميرويم كه بگوييم ابزار جنگ نياز نداريم در تمدن اسلامي قطعاً نميتوانيم به اين اميد باشيم اگر تمدن اسلامي به درستي پيش ميرفت قطعاً سلاح كشتار جمعي توليد نميشد، بمب اتم از تمدن اسلامي آغاز نميشود."

میلاد دخانچي: "شما فرآيند را زير سئوال ببريد قطعاً ابزار را هم زير سئوال ميبريد قطعاً نميتوانيد خنثي به اين ابزار نگاه كنيد ميتوانيد يك مسلمان باشيد و در تلفن همراهتان فلان سخنراني را بگذاريد و مسلمان خوبي باشيد و اما اگر درمقام شكلگيري چيز متفاوتي و مبناي مدرنيته را زير سوال ببرد ناخودآگاه نميتوانيد در مقام نظر خيلي خنثي و خوشبين باشيد.
آيا ما ميتوانيم سبك زندگي مدرن را براي همه ببينيم؟ آيا مدرنيته جهان شمول است يا نه؟
آمريكا چهار درصد جمعيت را دارد و 3/1 منابع طبيعي دنيا را مصرف ميكند اين به اين معنا است كه اگر آمريكا در غايتش همه ابعادش تجلي مدرنيته در عصر حاضر محقق شود احتياج به 3/1 منابع طبيعي دنيا را دارد و حتي اگر آمريكا ديگري وجود داشته باشد و همه خواستار زندگي آمريكايي و مدرن باشند احتياج به سه الي چهار كره زمين است كه مشخص شود افرادي از اين جنس زماني كه به راه حل ميرسند تغيير پارادايمي و انقلابي از اين جنس نميتوانند ارائه كنند. سئوال اينجاست با اين نگاه آيا سبك زندگي ميتواند مدرن باشد و اگر مدرن شد آسيبهاي آن چيست؟"
دكتر حسام الدین آشنا :"انقلاب اسلامي خيلي قبل مشكل را شناخت و طرح كرد ما از اصراف به سمت زندگي مقتصدانه حركت كردهايم در جريان جمهوري اسلامي از ازدواجهاي پرخرج به سمت ازدواجهاي آسان و كم خرج حركت وتغيير و تحولي جدي را ايجاد كرد. اين نگاه ميگويد امپرياليسم و استكبار دو روي سكه هستند اگر قرار است يكي مرفه و عدهاي فقير باشند عدالت نيست عليابن ابي طالب(ع) چهار صد سال قبل گفته است اگر ثروت زيادي يك جا هست بايد خانههاي خراب را هم ببينيم. به عنوان مثال اگر چينيها نه به اندازه آمريكا تصويري كه از سبك زندگي داشتند متفاوت بود و به جاي استفاده از دوچرخه با موتور سيكلت و يا ماشين عبور و مرور ميكردند چه اتفاقي بر منابع طبيعي و محيط زيست ميافتاد.
راجع به تحولات لازم زندگي فرهنگي خودمان بعد از انقلاب با هم گفتگوي ملي نداشتيم و در مورد آن صحبت نشده كه چه سبك زندگي براي ايران امروز لازم است. سبك زندگي مجاز آن تحول بزرگ را ميخواهم مطرح كنم، در مورد مصداق نظري نه مصداق عملي آن با جنبههاي تجاري نه جنبههاي زيبايي شناختي پس چه اتفاقي افتاده است به نوعي باري به هر جهت در اين سي سال حركت كردهايم و خيلي مسائل با هم گره خورده است ما راجع به الگوي مسكن در مورد متراژ صحبت كرديم اما در مورد الگوي هفتاد و پنج متري يا الگوي بهتر صحبت نكردهايم تاكنون هيچ شبكهاي به بحث و بررسي در مورد مشكلات دروني آپارتمان نشيني نپرداخته است حال الگوي مسكن مهر را در نظر بگيريد. واضحتر ميشود اگر ببينيم اين نگاه انبوه سازي با سبك زندگي ما چه خواهد كرد.
زماني كه ميگوييم زمان پهلوي هر ايراني پيكان داشته باشد از اين موضوع به عنوان يك آرمان و آرزو صحبت كرديم پس اين آرزو تداوم يافت و منجر به رقابت سايپا و ايران خودرو شد براي اينكه به هر قيمتي هر ايراني يك خودرو داشته باشد زمان ترويج اين آرمان كسي به عواقب آن فكر نكرد و اكنون بافت تاريخي شهرها براي ساخت پاركينگ خراب ميشود در اين ميان تنها شركتهاي خودرو ساز برنده اين آرمان بودند.
تهران به شهرستانها فكر نميكند، سپس در مورد تهاجم آمريكا نسبت به جهان سوم صحبت ميكنيم، شبكه سه با همه شهرها و شهرستانها و روستاها صحبت نميكند."
میلاد دخانچي: "ما يك تهرانيزم داريم كه نگاه به تهران است تا به كل ايران اينطور نيست؟"

دكتر حسام الدین آشنا: "اين اتفاق رخ داده است چرا فوتبال دوستان برنامه نود را دارند كه در آن درد و دل ميكنند دعوا و گلايه ميكنند و راه حل ارائه ميدهند سينما دوستان برنامه هفت كساني كه علاقه به مسئل سياسي دارند برنامه خاصي، خانمهاي خانهدار برنامههايي در اين مورد و... اما كساني كه علاقهمند هستند بدانند چگونه زندگي كنند برنامهاي ندارند. در صدا و سيما دهها متخصص داخلي زندگي خود را به سبك زندگي اختصاص دادهاند."
میلاد دخانچي: "پس چرا تغييري در برنامهها نميبينيم؟"

دكتر حسام الدین آشنا : "بستگي به اين دارد كه تعبير شما موسع و يا مزيع باشد؟"

میلاد دخانچي: "گره تلاش خود را براي گفتگو با مسئولان و كارشناسان منتقد و حامي كرد اما بيشتر كارشناسان در زمينههاي مورد بحث علاقهاي به صحبت كردن نشان نميدادند!"

دكتر حسام الدین آشنا: "كارشناسان و مسئولان شجاعت داشته باشند يك طرف اما تلويزيون هم بايد شجاعت پخش اين صحبتها را داشته باشد اگر قبول داشته باشيد نه شما و نه من در مورد اين برنامه تصميم نميگيريم مخاطب اين تصميم ميگيرد و مخاطب اين برنامه تنها اساتيد دانشگاه نيستند من دلم ميخواهد در اين برنامه استاد دانشگاهي كه تحقيق كرده است و با آمار دقيق ميتواند بگويد مصرف ماهواره در تهران، شهرستانها و روستاها چند ساعت، دقيقه و ثانيه در هفته است ديده ميشود كسي كه ميتواند بگويد بازيهاي رايانهاي چه قدر بر نوجوانهاي ما تاثير گذاشته است و در بيمارستانهاي رواني نوجواني كه به علت بازيهاي كامپيوتري بستري هستند.
در اين برنامه دعوت نميشوند هر دو طرف چرا نمی آیند.
علاقهمند هستم بجاي ساختن برنامههايي كه مردم را بترساند به سمت فرهنگ سازي نحوه صحيح اينترنت و چرا اينترنت قادر است براي ما فضايي خلق كند كه در آن پيشرفت كنيم بدون صرف خدمات سخت افزاري و نقد مدرنيته در فضاي مدرنيته نشان دهيم."

میلاد دخانچي: "ما زماني كه از نقد مدرنيته صحبت ميكنيم نقد اين جنس بحثها كه يك چيزي سيطره پيدا كرده و براي ما ناسازگار است. چگونه ميتوانيم به سنت و دوران گذشته بازگرديم؟ آيا سنت چيز جالبي است آيا سنت وسايل زيبا است؟
آيا سنت پاسخ و جايگزيني است كه در مقابله و جايگزيني مدرنيته داريم. اگر هست كدام سنت، منظور سر سفره نشستن است يا تزئينات سنتي روي ديوار؟"

دكتر حسام الدین آشنا :"اجازه بدهيد از سنت به معناي گذشته شروع كنيم در ديدگاه مردم شناسانه سنت يعني نوآوري كه پذيرفته شده و تداوم پيدا كرده است در يك لحظه تاريخي كي نوآوري اتفاق ميافتد و آن نوآوري با توسط جامعه پذيرفته مي شود و يا نه اگر پذيرفته شده و توانست حل مشكل كند و گرهگشا بود به آن سنت ميگويند اما از زماني كه اين سنت نميتواند حل مشكل كند موزهاي ميشود و تبديل به خاطره ميشود پس اگر شما امروز از گوشكوب استفاده نميكنيد ميتوانيد نگران و يا خوشحال از اين عدم استفاده باشيد. اگر كسي بوديد كه به صورت تفنني از گوشكوب استفاده ميكرديد به نوعي برخورد ميكنيد و اگر كسي بوديد كه دائماً مجبور به كوبيدن بوديد خيلي خوشحال ميشويد اين در بعد رفتاري است كه نگاه گذشته گرا است اما اگر بخواهيم جاري نگاه كنيم سنت مغلوب مدرنيته نيست مدرنيته نيز سنت خود را دارد يعني مدرنيته هم براي خود پاسخهايي دارد كه اين پاسخها براي دنياي مدرن پذيرفته شده است و به سنت تبدل شده است زماني كه آداب رفتاري ما را هدف قرار داده بودند خيلي خوب جايگزين كردند مثلاً زماني بود كه ما دستانمان را ميشستيم و غذا ميخورديم بعد جامعه مدرن شد و قاشق و چنگال آمد و گفته شد سنت مدرن اين است كه شما با قاشق و چنگال غذا بخوريد پس اين دو لزوماً با هم تعارض ندارد نكته كليدي در اين رابطه نمود ارزشها با موضوعي كه حل مسئله ميكند سنت نام دارد اگر سنت بتواند پيوند بين ارزشها و حل مشكل را برقرار كند اين نسبت باقي ميماند اگر نتواند اين كار را انجام ندهد باقي نميماند."

میلاد دخانچي: "نگاه شما به سنت بيشتر ابزاري است و نگاه مبنايي است كه اينجا زماني كه سنت مبنا شد مدرنيته ميتواند ابزار باشد نه يك غايت و مبنا، مدرنيته ميتواند در جهت احياء اين سنت است بجاي اينكه سنت را فقط راه حل براي حل مشكلات بدانيم."
دكتر حسام الدین آشنا: "ديروز هم آنچه كه حل مشكل ميكرد سنت بود امروز هم سنت است من ميگويم به سنت يك بار ارزشي لزوماً مبثت ندهيد كه بگوييم لزوماً خوب است."

میلاد دخانچي: "براي من مبناي سنت خوب است و اگر سنت را از دو جنس پوسته و مغز ببينيم مغز آن عقلانيت و پوسته جنس روي آن است اين پوسته بازخوردهاي مختلفي در اعصار مختلف داشته است كه ما با آن كاري نداريم صحبت ما در مورد مغز آن است؟"

دكتر حسام الدین آشنا: "يادتان باشد در سبك زندگي موارد متعددي پيش ميآيد كه با روي اين پوسته كار داريم ما در سبك زندگي مي گوييم اين پوسته هستهاي دارد از هسته تا پوسته را بايد جايگزين كنيم."

میلاد دخانچي: "سبك زندگي كه در همه مصداقهاي سبك زندگي امكان اتفاق افتادن آن وجود دارد اين است كه عقلانيت سنت را مهندسي معكوس كنيم تا فضاي امروز بازتاب پيدا كند در اين هنگام مدرنيته يك ابزار درخدمت ماست اين فرمول را شما قبول داريد؟"

دكتر حسام الدین آشنا: "بله اين بيان بيان جديدي نيست و مرحوم آويني اين بيان را به صورت جدي ميپردازد حرف اين است كه عقلانيت غير مدرن به عنوان ضد عقلانيت عنوان شد و اين گونه سركوب شد و عقلانيت تنها مدرن تصور شد پس انقلاب اسلامي به تعبير شايگان آمد آن را بردارد انقلاب اسلامي، انقلاب سنت بوده است در واقع مدرنيزيشن عليه نوسازي و بازگشت به مباني فلسفي اين سنت گرايي يك بازگشتي است كه تنها كار را انجام ميدهيم و دنبال راه حلها هستيم."

میلاد دخانچي: "گره سنت و مدرنيته، حرف حساب ما چيست؟"

دكتر حسام الدین آشنا:"حرف حساب ما اين است كه چرا اينگونه كه اكنون در حال زندگي هستيم بايد زندگي كنيم راجع به اين موضوع صحبت كنيم و ببينيم آيا جايگزيني براي اين سبك زندگي وجود داشت يا نداشت؟ آيا اين گونه كه داريم زندگي ميكنيم يك ضرورت بوده است يا نه و در اين راه همه بايد با هم كمك بدهیم. هنرمندان، متفكران، دستاندر كاران و حتی كساني كه اهل تجارت و كسب و كار هستند."


دانلود (منبع: gereh3.ir):

دانلود برنامه گره - قسمت سبک زندگی - بخش اول 32 مگابایت

دانلود برنامه گره - قسمت سبک زندگی - بخش دوم 30مگابایت

دانلود برنامه گره - قسمت سبک زندگی - بخش سوم 27 مگابایت

گره‌ای‌ها